Từ khoá: Thuật ngữ SEM

Kiến thức Internet Marketing: Thuật ngữ SEO/SEM

kien thuc seo sem trong internet marketing

Thuật ngữ SEO chắc nhiều bạn đã nghe, nhưng vẫn còn có rất nhiều bạn chưa hiểu rõ SEM là gì? Và tại sao phải làm SEO? SEM và SEO khác nhau như thế nào. Sau đây hãy tìm hiểu về các thuật ngữ trong SEO và SEM. Thuật ngữ 301 REDIRECT “301 redirect” là…