Từ khoá: control panel

So sánh các control panel miễn phí dành cho VPS Linux

Khi sử dụng VPS, mà đặc biệt là VPS hệ điều hành Linux cho các nhu cầu chạy website thì có thể bạn sẽ cần cài đặt một số phần mềm vào trong máy chủ để website có thể hoạt động được. Với những người kỹ thuật có chuyên môn thì sẽ lựa chọn các…