Từ khoá: Thuật toán google

7 thay đổi quan trọng của Google người làm SEO cần biết

Mỗi năm Google thay đổi thuật toán tìm kiếm của mình đến 600 lần. Mỗi năm lại có những bản cập nhật nhiều hơn năm trước. Trong khi phần nhiều thay đổi là không đáng kể, đôi khi Google cũng đưa ra một bản cập nhật quan trọng về thuật toán (ví dụ như Hummingbird)…