Học làm SEOHướng Dẫn SEOThiết kế Website

PageSpeed Insights là gì? Tốc độ tải trang web ảnh hưởng SEO như thế nào?

316

PageSpeed Insights là công cụ miễn phí của Google giúp đánh giá tốc độ tải trang web và đưa ra các khuyến nghị cải thiện hiệu suất trang web. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách sử dụng PageSpeed Insights, các tiêu chí đánh giá hiệu suất trang web của Google và các khuyến nghị để cải thiện tốc độ tải trang web.

PageSpeed Insights là gì?

PageSpeed Insights là một công cụ miễn phí của Google được sử dụng để đánh giá tốc độ tải trang web và đưa ra các khuyến nghị cải thiện hiệu suất trang web. Nó cung cấp các tiêu chí đánh giá hiệu suất trang web của Google, bao gồm cả thời gian tải trang, tối ưu hóa hình ảnh, tối ưu hóa CSS và JavaScript, độ phân giải hình ảnh và nhiều tiêu chí khác.

Công cụ này cung cấp các thông tin chi tiết về các vấn đề hiệu suất cụ thể và cung cấp các khuyến nghị để cải thiện tốc độ tải trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Các chỉ số quan trọng của PageSpeed Insights

Các chỉ số quan trọng của PageSpeed Insights bao gồm:

 • Thời gian tải trang: thời gian mà trang web của bạn mất để hoàn thành việc tải và xuất hiện trên màn hình người dùng.
 • Điểm số tốc độ: Điểm số tốc độ của trang web dựa trên các chỉ số đánh giá hiệu suất của Google và có thể từ 0 đến 100 điểm.
 • Khối lượng trang: Tổng kích thước của tất cả các tài nguyên được tải xuống để hiển thị trang web, bao gồm cả hình ảnh, CSS, JavaScript và các tài nguyên khác.
 • Thời gian tải trung bình: Thời gian trung bình để tải trang web, tính theo các lần tải lại trang và tất cả các lượt truy cập của người dùng.
 • Các khuyến nghị tối ưu hóa: PageSpeed Insights cung cấp danh sách các khuyến nghị tối ưu hóa để giúp cải thiện tốc độ tải trang web, bao gồm cả tối ưu hóa hình ảnh, tối ưu hóa CSS và JavaScript, loại bỏ các tài nguyên không cần thiết và nhiều hơn nữa.

Các chỉ số này giúp bạn đánh giá và cải thiện hiệu suất trang web của mình để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tốc độ tải trang web.

PageSpeed Insights là gì? Hướng dẫn tối ưu hiệu suất website cực nhanh cho người mới 2

Tiêu chuẩn đánh giá của Pagespeed Insights

PageSpeed Insights cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất trang web của bạn, bao gồm:

 1. Thời gian tải trang: Thời gian mà trang web của bạn mất để hoàn thành việc tải và xuất hiện trên màn hình người dùng.
 2. Điểm số tốc độ: Điểm số tốc độ của trang web dựa trên các chỉ số đánh giá hiệu suất của Google và có thể từ 0 đến 100 điểm.
 3. Khối lượng trang: Tổng kích thước của tất cả các tài nguyên được tải xuống để hiển thị trang web, bao gồm cả hình ảnh, CSS, JavaScript và các tài nguyên khác.
 4. Thời gian tải trung bình: Thời gian trung bình để tải trang web, tính theo các lần tải lại trang và tất cả các lượt truy cập của người dùng.
 5. Độ phân giải hình ảnh: PageSpeed Insights cung cấp cho bạn thông tin về độ phân giải hình ảnh trên trang web của bạn và cung cấp khuyến nghị để tối ưu hóa chúng.
 6. Các khuyến nghị tối ưu hóa: PageSpeed Insights cung cấp danh sách các khuyến nghị tối ưu hóa để giúp cải thiện tốc độ tải trang web, bao gồm cả tối ưu hóa hình ảnh, tối ưu hóa CSS và JavaScript, loại bỏ các tài nguyên không cần thiết và nhiều hơn nữa.

Các thông tin này giúp bạn đánh giá và cải thiện hiệu suất trang web của mình, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tốc độ tải trang web.

PageSpeed Insights là gì? Hướng dẫn tối ưu hiệu suất website cực nhanh cho người mới444

PageSpeed Insights cung cấp thông tin nào cho website

Pagespeed Insights – Speed score

Pagespeed Insights – Speed Score là một chỉ số được tính bằng công thức của Google để đánh giá hiệu suất tải trang web của bạn. Điểm số tốc độ được dựa trên các chỉ số đánh giá hiệu suất của Google và có thể từ 0 đến 100 điểm.

Một điểm số cao hơn sẽ cho thấy trang web của bạn đang hoạt động nhanh hơn và người dùng sẽ có trải nghiệm tốt hơn khi truy cập trang web của bạn. Trang web được đánh giá với điểm số từ 90 điểm trở lên được coi là tốt, từ 50 đến 90 điểm là trung bình và dưới 50 điểm được coi là kém.

Speed score phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm thời gian tải trang, kích thước tệp và số lượng yêu cầu. Nó cũng đo lường khả năng tương tác của người dùng với trang web của bạn. Nếu trang web của bạn có điểm số tốc độ thấp, Google cung cấp các khuyến nghị để cải thiện hiệu suất trang web của bạn.

Pagespeed Insights – Field data

Pagespeed Insights – Field data là dữ liệu thực tế về hiệu suất tải trang web được thu thập từ người dùng thực tế khi truy cập trang web của bạn.

Google sử dụng dữ liệu từ trình duyệt Chrome của người dùng để đánh giá hiệu suất trang web dựa trên thời gian tải trang và các chỉ số khác. Các dữ liệu này được thu thập từ nhiều người dùng và được tổng hợp thành một bộ dữ liệu lớn để đưa ra đánh giá tổng thể về hiệu suất tải trang web của bạn.

Field data giúp bạn có cái nhìn chân thực hơn về trải nghiệm người dùng của trang web của bạn và giúp bạn hiểu được hiệu suất trang web của bạn trong thực tế. Khi bạn kiểm tra hiệu suất tải trang web của mình bằng Pagespeed Insights, bạn sẽ thấy cả hai loại dữ liệu: dữ liệu lĩnh vực (field data) và dữ liệu lab (lab data).

Dữ liệu lab (lab data) là các kết quả kiểm tra hiệu suất tải trang web được thực hiện trên một môi trường thử nghiệm điều kiện kiểm tra nhất định, trong khi dữ liệu lĩnh vực (field data) được thu thập trong thực tế.

Pagespeed Insights – Lab data

Pagespeed Insights – Lab data là dữ liệu được thu thập từ các bài kiểm tra thử nghiệm được thực hiện bởi công cụ PageSpeed Insights của Google.

Dữ liệu lab data đo lường hiệu suất tải trang web của bạn trong một môi trường kiểm tra nhất định, bao gồm các yếu tố như tốc độ mạng giả lập, CPU giả lập và bộ nhớ giả lập. Nó cho phép bạn kiểm tra các yếu tố cụ thể trên trang web của mình, bao gồm kích thước tệp, thời gian tải trang và số lượng yêu cầu.

Dữ liệu lab data cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu hơn về hiệu suất tải trang web của bạn và cho phép bạn thực hiện các bài kiểm tra thử nghiệm để đo lường hiệu suất trên các điều kiện mạng và thiết bị khác nhau.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng dữ liệu lab data chỉ là một giả định và không phản ánh chính xác trải nghiệm người dùng thực tế. Do đó, việc sử dụng cả dữ liệu lĩnh vực (field data) và dữ liệu lab (lab data) để đánh giá hiệu suất tải trang web của bạn là rất quan trọng.

Pagespeed Insights – Opportunities

Pagespeed Insights – Opportunities là phần của báo cáo hiệu suất tải trang web của Google, cung cấp danh sách các cơ hội để cải thiện hiệu suất trang web của bạn.

Opportunities cho bạn biết các hoạt động cụ thể để cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn, bao gồm các khuyến nghị để giảm kích thước tệp, tối ưu hóa hình ảnh và bộ đệm tài nguyên.

Mỗi cơ hội được đánh giá theo mức độ ảnh hưởng của nó đến hiệu suất tải trang web của bạn và được đưa ra trong danh sách ưu tiên để giúp bạn tập trung vào các hoạt động quan trọng nhất để cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn.

Ngoài ra, Opportunities cũng cung cấp cho bạn các tài nguyên hữu ích để giải quyết các vấn đề hiệu suất tải trang web, bao gồm các hướng dẫn và tài liệu về cách tối ưu hóa trang web của bạn. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất tải trang web của mình và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Pagespeed Insights – Diagnostics

Pagespeed Insights – Diagnostics là phần của báo cáo hiệu suất tải trang web của Google, cung cấp cho bạn một danh sách các vấn đề cụ thể và thông tin chi tiết về các lỗi và vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang web của bạn.

Trong phần Diagnostics, bạn sẽ tìm thấy các thông tin chi tiết về các vấn đề như tốc độ tải trang chậm, kích thước tệp quá lớn, tệp JavaScript không được nén, hình ảnh chưa được tối ưu hóa, các yêu cầu không được tối ưu và nhiều hơn nữa.

Phần Diagnostics cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để sửa các lỗi và vấn đề này để cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cụ thể về cách giải quyết các vấn đề và sửa các lỗi để cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn.

Tóm lại, Diagnostics là phần quan trọng trong báo cáo hiệu suất tải trang web của Google, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các vấn đề và lỗi ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang web của bạn, giúp bạn sửa chữa và cải thiện hiệu suất tải trang web của mình.

Pagespeed Insights – Passed audits

Pagespeed Insights – Passed Audits là phần của báo cáo hiệu suất tải trang web của Google, cho biết trang web của bạn đã vượt qua các kiểm tra hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc của Google để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Phần Passed Audits sẽ liệt kê các kiểm tra được áp dụng vào trang web của bạn và kết quả cho mỗi kiểm tra, bao gồm các thông tin về các cấu trúc HTML và CSS, nội dung và hình ảnh, tính tương thích trình duyệt và các yêu cầu bảo mật.

Nếu trang web của bạn đã vượt qua tất cả các kiểm tra, nó sẽ có một báo cáo Passed Audits với kết quả 100/100, và các cải tiến nếu có sẽ được liệt kê trong phần Opportunities để giúp bạn tối ưu hóa trang web của mình.

Tuy nhiên, nếu trang web của bạn không đạt được điểm số 100/100, bạn sẽ nhận được các khuyến nghị cụ thể để cải thiện hiệu suất tải trang web của mình. Bạn có thể sử dụng các khuyến nghị đó để cải thiện hiệu suất tải trang web của mình và đạt được kết quả tốt hơn trong các báo cáo hiệu suất tải trang web của Google.

PageSpeed Insights là gì? Hướng dẫn tối ưu hiệu suất website cực nhanh cho người mới 533

Cách tính điểm Website trên PageSpeed Insights

Điểm Website trên PageSpeed Insights được tính dựa trên các yếu tố hiệu suất trang web, bao gồm thời gian tải trang, khối lượng truyền tải, kích thước tệp và nội dung tải xuống. Trang web của bạn sẽ được đánh giá trên hai cấp độ: Lab data và Field data.

 • Lab data: Cung cấp thông tin về hiệu suất tải trang web của trang web trên một môi trường thử nghiệm được cài đặt sẵn, bao gồm thời gian tải trang và các yếu tố khác như kích thước tệp, số lượng yêu cầu và tối ưu hóa hình ảnh.
 • Điểm Lab data được tính từ 0 đến 100, với điểm cao hơn thể hiện trang web của bạn tải nhanh hơn và có hiệu suất tốt hơn.
 • Field data: Cung cấp thông tin về hiệu suất tải trang web của trang web trên một môi trường thực tế dựa trên dữ liệu lưu trữ trên trình duyệt của người dùng. Điểm Field data được tính từ 0 đến 100 và cũng phản ánh hiệu suất tải trang web thực tế của trang web của bạn.

Kết quả điểm của Lab data và Field data sẽ được hiển thị trên báo cáo PageSpeed Insights. Tuy nhiên, điểm Field data thường được coi là quan trọng hơn vì nó thể hiện hiệu suất thực tế của trang web của bạn đối với người dùng cuối.

Để tăng điểm trên PageSpeed Insights, bạn cần tối ưu hóa trang web của mình bằng cách giảm kích thước tệp, cải thiện tốc độ tải trang và tối ưu hóa hình ảnh và các yêu cầu. Bạn cũng có thể sử dụng các khuyến nghị được cung cấp trong phần Opportunities của báo cáo PageSpeed Insights để cải thiện hiệu suất tải trang web của mình.

PageSpeed Insights là gì? Hướng dẫn tối ưu hiệu suất website cực nhanh cho người mới 6

Hướng dẫn tăng điểm số website trên PageSpeed Insights

Để cải thiện điểm trên PageSpeed Insights, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Giảm kích thước tệp: Giảm kích thước các tệp như hình ảnh, đoạn mã JavaScript và CSS có thể giúp giảm thời gian tải trang web của bạn.
 • Tối ưu hóa hình ảnh: Tối ưu hóa hình ảnh bằng cách sử dụng các công cụ như Photoshop hoặc các công cụ trực tuyến để giảm kích thước hình ảnh và chuyển đổi chúng sang định dạng hình ảnh phù hợp.
 • Cải thiện tốc độ tải trang: Cải thiện tốc độ tải trang bằng cách sử dụng các kỹ thuật như bộ nhớ đệm, tối ưu hóa HTML và CSS, và tối ưu hóa thứ tự tải các tệp.
 • Sử dụng mã nguồn nhanh: Sử dụng mã nguồn nhanh, tối ưu hóa thời gian đáp ứng và giảm thời gian tiếp cận để tăng tốc độ tải trang.
 • Loại bỏ các tài nguyên không cần thiết: Loại bỏ các tài nguyên không cần thiết và sử dụng các công cụ để phát hiện các tài nguyên không sử dụng và loại bỏ chúng.
 • Sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn: Sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn để tối ưu hóa mã nguồn và giảm thời gian tải trang.
 • Sử dụng các công cụ phân tích và tối ưu hóa: Sử dụng các công cụ phân tích và tối ưu hóa để theo dõi hiệu suất trang web của bạn và giải quyết các vấn đề hiệu suất khi cần thiết.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc cải thiện hiệu suất tải trang web không chỉ giúp tăng điểm trên PageSpeed Insights mà còn giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng và tăng doanh số bán hàng. Do đó, bạn nên đặt hiệu suất trang web ở vị trí hàng đầu trong chiến lược tiếp thị và phát triển của mình.

Tác động của Pagespeed đến SEO

PageSpeed Insights có tác động đáng kể đến SEO của trang web. Tốc độ tải trang web là một yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm như Google. Các công cụ tìm kiếm đánh giá trang web dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm thời gian tải trang, kích thước tệp và tối ưu hóa tài nguyên.

Nếu trang web của bạn có thời gian tải trang chậm, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của trang web và làm giảm khả năng xếp hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Người dùng cũng có xu hướng rời khỏi trang web nếu trang web của bạn tải quá lâu, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thoát của trang web.

Ngoài ra, Google đã chính thức thông báo rằng tốc độ tải trang web sẽ là một yếu tố xếp hạng trên các thiết bị di động từ tháng 7 năm 2018. Điều này có nghĩa là trang web có thời gian tải nhanh hơn trên thiết bị di động sẽ có khả năng xếp hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm.

Do đó, cải thiện hiệu suất tải trang web và điểm PageSpeed Insights có thể giúp tăng cường SEO của trang web của bạn và giúp trang web của bạn xếp hạng tốt hơn trên các công cụ tìm kiếm.

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ tải trang web và đọc kết quả

Để kiểm tra tốc độ tải trang web của bạn bằng PageSpeed Insights, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang PageSpeed Insights của Google tại địa chỉ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.

Bước 2: Nhập URL của trang web mà bạn muốn kiểm tra và nhấp vào nút “Analyze”.

Bước 3: Chờ đợi quá trình kiểm tra hoàn thành.

Bước 4: Xem kết quả của trang web của bạn trên PageSpeed Insights.

Để đọc kết quả trên PageSpeed Insights, bạn cần chú ý đến các thông tin sau:

 • Điểm số tốc độ trang: Điểm số này thể hiện hiệu suất tải trang web của bạn trên desktop và thiết bị di động. Điểm số càng cao thì tốc độ tải trang web của bạn càng nhanh.
 • Field data: Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn biết trang web của bạn được tải trên thiết bị của người dùng như thế nào. Nó sẽ cho bạn biết về thời gian tải trang web, tỷ lệ thoát, số lượng truy cập và các thông số khác.
 • Lab data: Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn biết hiệu suất tải trang web của bạn trên các thiết bị di động và desktop.
 • Opportunities: Phần này sẽ cung cấp cho bạn các đề xuất về cách cải thiện tốc độ tải trang web của bạn. Bạn có thể tìm thấy các cách để cải thiện kích thước tệp, tối ưu hóa hình ảnh và các thông số khác.
 • Diagnostics: Phần này sẽ cung cấp cho bạn các lỗi và vấn đề kỹ thuật trên trang web của bạn. Nó sẽ giúp bạn tìm ra các vấn đề cần khắc phục để cải thiện tốc độ tải trang web của bạn.
 • Passed audits: Phần này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các yếu tố bạn đã vượt qua và đang đáp ứng các tiêu chuẩn của Google về tốc độ tải trang web.

Tóm lại, PageSpeed Insights là một công cụ tuyệt vời để đánh giá tốc độ tải trang web của bạn và cung cấp cho bạn các đề xuất về cách cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin từ PageSpeed Insights để tối ưu hóa trang web của bạn và cải thiện SEO của trang web của bạn.

Hướng dẫn tối ưu hiệu suất website với Pagespeed Insights

Để tối ưu hiệu suất tải trang web của bạn với PageSpeed Insights, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Xác định các vấn đề: Sử dụng PageSpeed Insights để xác định các vấn đề về hiệu suất của trang web của bạn. PageSpeed Insights sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các vấn đề cần khắc phục để cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn.
 • Nén ảnh: Sử dụng công cụ nén ảnh để nén kích thước của hình ảnh trên trang web của bạn. Kích thước lớn của hình ảnh có thể làm tăng thời gian tải trang web của bạn.
 • Tối ưu hóa mã: Cải thiện mã của trang web của bạn bằng cách tối ưu hóa mã HTML, CSS và JavaScript. Loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết và giảm thiểu số lượng mã để cải thiện tốc độ tải trang web.
 • Sử dụng cache: Sử dụng cache để lưu trữ dữ liệu tạm thời trên máy tính của người dùng. Việc sử dụng cache giúp giảm thời gian tải trang web và cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn.
 • Sử dụng CDN: Sử dụng một mạng lưới phân phối nội dung (CDN) để phân phối tài nguyên của trang web của bạn trên nhiều máy chủ trên toàn thế giới. Việc sử dụng CDN giúp giảm thời gian tải trang web của bạn và tăng tốc độ tải trang web.
 • Tối ưu hóa server: Tối ưu hóa server của bạn để cải thiện hiệu suất tải trang web. Bạn có thể tối ưu hóa server bằng cách sử dụng máy chủ tốc độ cao hoặc tăng băng thông kết nối Internet của bạn.
 • Sử dụng kỹ thuật tải trang bất đồng bộ (Asynchronous Loading): Kỹ thuật tải trang bất đồng bộ giúp tải các tài nguyên trên trang web của bạn một cách độc lập, thay vì chờ đợi tất cả các tài nguyên được tải trước khi hiển thị trang web. Kỹ thuật này giúp giảm thời gian tải trang web và cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn.

Lời kết

PageSpeed Insights là một công cụ quan trọng để giúp bạn đánh giá hiệu suất tải trang web của mình và cung cấp các khuyến nghị để cải thiện tốc độ tải trang web. Với thông tin chi tiết về các chỉ số quan trọng, kết quả kiểm tra và các cách tối ưu hiệu suất tải trang web, bạn có thể nhanh chóng hiểu và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn.

Tối ưu hiệu suất tải trang web của bạn không chỉ giúp tăng trải nghiệm người dùng và tăng tốc độ tải trang web, mà còn giúp cải thiện SEO và tăng khả năng tìm thấy trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, hãy sử dụng PageSpeed Insights để kiểm tra và cải thiện hiệu suất tải trang web của bạn để đạt được kết quả tốt hơn cho trang web của bạn.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “PageSpeed Insights”

PageSpeed Google
Google PageSpeed Insights WebPageTest Google Test My Site
Mobile Friendly PageSpeed test Google Pagespeed Insights la gì Test My site