Từ khoá: Landing Page là gì

Landing Page là gì? Hướng dẫn cách Seo Landing Page hiệu quả nhất

Landing Page là gì? Landing Page là một trang web đơn có nội dung tập trung nhằm dẫn dắt và thuyết phục người đọc thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể. Landing Page (hay còn gọi là trang đích) là 1 trang web đơn mà cá nhân hoặc doanh nghiệp tạo ra nhằm…