Từ khoá: Kucoi

Ontology coin là gì? Đánh giá tổng quan đồng Ontology (ONT)

ont Ontology coin là gì? Đánh giá tổng quan đồng Ontology (ONT)

Ontology coin là gì? Ontology coin là một nền tảng công cộng cho các công ty tích hợp công nghệ blockchain vào các doanh nghiệp của họ. Được thiết kế để có thể thích nghi trong nhiều lĩnh vực, nền tảng này đã tập trung vào việc cung cấp xác minh và xác thực trong các…