Hướng Dẫn SEO

Rich Snippets là gì? Đoạn trích nổi bật của Google hoạt động như thế nào?

186

Rich Snippets là gì? Đoạn trích nổi bật là gì? Đoạn trích nổi bật (Rich Snippets) là những ô kết quả đặc biệt, trong đó định dạng của kết quả tìm kiếm thông thường được đảo ngược để đoạn trích mô tả xuất hiện ở trên cùng. Chúng cũng có thể xuất hiện trong một nhóm câu hỏi liên quan (còn gọi là “Mọi người cũng hỏi”).

Làm thế nào để trang xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật?

Bạn không thể làm điều đó. Các hệ thống của Google sẽ xác định xem có thể dùng một trang để một tạo đoạn trích nổi bật hữu ích cho yêu cầu tìm kiếm của người dùng hay không. Nếu có thì Google sẽ tạo đoạn trích nổi bật cho trang đó.

Rich Snippets là gì? Đoạn trích nổi bật của Google hoạt động như thế nào?

Điều gì xảy ra khi người dùng nhấp vào một đoạn trích nổi bật?

Khi nhấp vào một đoạn trích nổi bật, người dùng sẽ được đưa thẳng đến phần của trang đã xuất hiện trong đoạn trích nổi bật đó. Việc di chuyển đến vị trí của nội dung xuất hiện trong đoạn trích sẽ diễn ra tự động mà không cần trang web thêm chú thích nào. Nếu trình duyệt không hỗ trợ công nghệ cơ bản cần thiết, hoặc nếu hệ thống của chúng tôi không thể xác định chắc chắn vị trí chính xác trên trang mà người dùng sẽ được đưa tới sau khi nhấp vào đoạn trích, thì khi người dùng nhấp vào đoạn trích nổi bật, họ sẽ được đưa đến vị trí trên cùng của trang web nguồn.

Đoạn trích nổi bật hoạt động như thế nào?

Trang kết quả tìm kiếm của Google đôi lúc hiển thị các kết quả mà trong đó đoạn trích mô tả một trang xuất hiện trước đường liên kết đến trang, chứ không xuất hiện sau như định dạng tiêu chuẩn. Kết quả hiển thị theo cách này gọi là “đoạn trích nổi bật”. Bạn cũng có thể thấy đoạn trích nổi bật xuất hiện độc lập trong các kết quả tìm kiếm chung, trong phần “Mọi người cũng hỏi” hoặc kèm theo thông tin trong Sơ đồ tri thức.

Chúng tôi hiển thị đoạn trích nổi bật khi hệ thống xác định rằng định dạng này sẽ giúp người dùng tìm thấy nội dung họ cần một cách dễ dàng hơn, nhờ nội dung mô tả về trang và bằng cách nhấp vào đường liên kết để đọc nội dung trên trang. Đoạn trích nổi bật đặc biệt hữu ích cho những ai dùng thiết bị di động hay tìm kiếm bằng giọng nói.

Đoạn trích nổi bật thường chứa một kết quả tìm kiếm, nhưng cũng có thể có nhiều hơn.

Cách Google chọn đoạn trích nổi bật

Đoạn trích nổi bật đến từ các kết quả tìm kiếm Các hệ thống tự động của Google sẽ xác định chất lượng của trang để xem trang đó có thể xuất hiện trong ô đoạn trích nổi bật cho một yêu cầu tìm kiếm cụ thể hay không. Ý kiến phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện các thuật toán tìm kiếm và chất lượng kết quả tìm kiếm cho bạn.

Tại sao đoạn trích nổi bật bị xóa?

Đoạn trích nổi bật sẽ bị xóa nếu đoạn trích đó không tuân theo chính sách của Google. Các hệ thống của chúng tôi sẽ tự động không hiển thị các đoạn trích nổi bật không tuân theo các chính sách của chúng tôi. Tuy nhiên, vì quy mô của hoạt động tìm kiếm quá lớn nên chúng tôi cũng dựa vào những báo cáo từ người dùng. Báo cáo của bạn giúp chúng tôi cải thiện thuật toán tìm kiếm để tránh các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai.

Chúng tôi sẽ xoá thủ công các đoạn trích nổi bật được báo cáo nếu chúng tôi nhận thấy những đoạn trích đó không tuân theo chính sách của Google. Nếu quy trình đánh giá của chúng tôi cho thấy một trang web có những đoạn trích nổi bật khác không tuân theo chính sách của Google, hoặc bản thân trang web đó vi phạm Nguyên tắc cơ bản của Google Tìm kiếm, thì trang web đó sẽ không còn đủ điều kiện được xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật nữa.

Chặn tất cả đoạn trích

Để chặn mọi đoạn trích (bao gồm cả đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường) xuất hiện cho một trang cụ thể, hãy thêm quy tắc nosnippet vào trang đó.

Văn bản được đánh dấu bằng thuộc tính HTML data-nosnippet cũng sẽ không xuất hiện trong đoạn trích nổi bật hoặc đoạn trích thông thường.

Nếu các quy tắc nosnippet và data-nosnippet đồng thời xuất hiện trên một trang, thì nosnippet sẽ được ưu tiên và đoạn trích cho trang đó sẽ không xuất hiện.

Chỉ chặn đoạn trích nổi bật

Nếu muốn giữ lại đoạn trích trong các kết quả tìm kiếm có định dạng thông thường nhưng lại không muốn những đoạn trích đó xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật, thì bạn có thể thử dùng quy tắc max-snippet để rút ngắn độ dài đoạn trích. Đoạn trích nổi bật chỉ xuất hiện khi có đủ nội dung văn bản để tạo một đoạn trích nổi bật hữu ích.

Hãy tiếp tục giảm giá trị này nếu các trang của bạn tiếp tục xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nhìn chung, giá trị cài đặt cho quy tắc max-snippet càng ngắn thì khả năng trang xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật càng thấp.

Google không đặt ra yêu cầu cụ thể về độ dài tối thiểu để trang xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nguyên nhân là độ dài tối thiểu thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không chỉ gồm những yếu tố như thông tin trong đoạn trích, ngôn ngữ và nền tảng (thiết bị di động, ứng dụng hoặc máy tính).