Từ khoá: Blacklink Microsoft SQL Server

Phát hiện phần mềm độc hại Blacklink Microsoft SQL Server

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng mới đây đã tuyên bố phát hiện ra một cửa hậu không có giấy tờ được thiết kế riêng cho máy chủ Microsoft SQL có thể cho phép tấn công từ xa để kiểm soát một hệ thống đã bị xâm phạm một cách lén lút với tên…