Yoast SEO Premium – Công cụ hỗ trợ SEO

Với phiên bản này bạn sẽ được bổ sung thêm: <ul> <li><strong>Redirect manager</strong> – Quản lý và tự động chuyển hướng URL khi có thay đổi</li> <li><strong>Synonyms & related keyphrases </strong>– Tối ưu được nhiều từ khóa liên quan và từ khóa đồng nghĩa cùng lúc.</li> <li><strong>Social previews </strong>– Xem trước màn hình hiển thị khi chia sẻ trên các mạng xã hội.</li> </ul>
38

Yoast SEO Premium một trong plugin WordPress quan trọng và phổ biến nhất hiện nay giúp tối ưu công việc SEO cho website. Được xây dựng và phát triển bởi Team Yoast từ năm 2010 đến nay, SEO by Yoast gần như  một trong những plugin cơ bản nhất góp mặt trong hầu hết tất cả các website wordpress hiện nay.

Là một plugins của WordPress hỗ trợ và tối ưu hóa SEO cho webite:

  • Tối ưu hóa từ khóa từ khóa và từ liên quan, đồng nghĩa.
  • Tối ưu SEO OnPage trên từng trang con.
  • Chia sẽ trên mạng xã hội như google, facebook…
  • Kiểm tra thông tin của sitemap, file robots.txt, .htaccess, liên kết cố định.
  • Tránh trùng nội dung bằng cách cấu hình URL chuẩn.