Yoast WooCommerce SEO Premium

WooCommerce là một trong những plugin hỗ trợ bán hàng tốt nhất và phổ biến nhất hiện nay. Chính vì thế Yoast WooCommerce SEO là một công cụ tối ưu dành cửa hàng và hệ thống WordPress sẵn có của bạn. Plugin này như một chất kết dính giúp Yoast SEO, WooCommerce và WordPress tương tác hoàn hảo với nhau nhằm tăng sự chuyên nghiệp cho sản phẩm của bạn trên các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.
23
  • Tối ưu thông tin, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội
    • Facebook
    • Pinterest
    • Twitter
  • Loại bỏ những thông tin không cần thiết khỏi sitemap
  • Đảm bảo các thông tin cần thiết sẽ hiển thị trong sitemap
  • Thêm lựa chọn tùy chỉnh trên breadcrumbs phù hợp với WooCommerce
Yoast WooCommerce SEO Premium 1
Plugin Yoast WooCommerce SEO Premium
Yoast WooCommerce SEO là một công cụ tối ưu dành cửa hàng và hệ thống WordPress sẵn có của bạn. Plugin này như một chất kết dính giúp Yoast SEO, WooCommerce và WordPress tương tác hoàn hảo với nhau nhằm tăng sự chuyên nghiệp cho sản phẩm của bạn trên các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.