All In One SEO Pack Pro – WordPress Plugin SEO

<ul> <li>Hỗ trợ nâng cao với WooCommerce</li> <li>SEO cho Chuyên mục, Tag</li> <li>SEO video</li> <li>Tự động tạo sitemap cho Google và Bing</li> <li>Hỗ trợ Schema.org và Google Knowledge Graph</li> <li>Tùy chọn nâng cao cho Google Analytics</li> </ul>
11

Các tính năng chính bao gồm:

  • Hỗ trợ nâng cao với WooCommerce
  • SEO cho Chuyên mục, Tag
  • SEO video
  • Tự động tạo sitemap cho Google và Bing
  • Hỗ trợ Schema.org và Google Knowledge Graph
  • Tùy chọn nâng cao cho Google Analytics
  • Tùy chỉnh thông tin hiển thị khi chia sẻ lên Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác
  • Tùy chọn hình ảnh khi hiển thị lên MXH
  • Truy cập công cụ debugging của Facebook
  • Tự động tạo Robot.txt