Từ khoá: Plugin Google Site Kit

Google chính thức hỗ trợ Plugin Google Site Kit cho WordPress

Google chính thức hỗ trợ Plugin Google Site Kit cho WordPress

Google vừa tung ra Site Kit plugin, chính thức hỗ trợ kết nối các dịch vụ Google Webmaster cho WordPress qua Google API. Trước đây để kết nối WordPress với các công cụ Google Webmaster như Google Search Console (Google Webmaster Tools) hay Google Analytics, Google Tag Manager… thì chúng ta phải dùng các plugin của nhà…