Yoast SEO Premium – Công cụ hỗ trợ SEO

Giá: 200.000

Đã bán: 2

Với phiên bản này bạn sẽ được bổ sung thêm:

  • Redirect manager – Quản lý và tự động chuyển hướng URL khi có thay đổi
  • Synonyms & related keyphrases – Tối ưu được nhiều từ khóa liên quan và từ khóa đồng nghĩa cùng lúc.
  • Social previews – Xem trước màn hình hiển thị khi chia sẻ trên các mạng xã hội.